Vi bekæmper

Skadedyr

muldskud Skadedyr kan forvolde stor skade. Det er derfor en god ting at bekæmpe, inden skaden bliver for stor. Med skadedyr menes der rotter, mus, husmår og muldvarper. Har du problemer med skadedyr der ikke er nævnt, så kontakt os da alligevel – Ingen opgave er for stor.

Flyvende insekter

flyvende insekter

Har du problemer med flyvende insekter, herunder hvepse/gedehamse? Hos Jyllands Skadedyrs Service, tilbyder vi bekæmpelse af hvespe/gedehamse, humlebier og murbier til en fordelagtig pris. Har du problemer med flyvende insekter der ikke er nævnt, så kontakt os da alligevel – Ingen opgave er for stor.

Krybende insekter

krybendeinsekter

Er dit hjem blevet invaderet af krybende glubske insekter, herunder myrer, lopper, borebiller, væggelus eller kakerlakker? Hos Jyllands Skadedyrsservice tilbyder vi hurtig og effektiv bekæmpelse af krybende insekter! Har du problemer med krybende insekter der ikke er nævnt, så kontakt os da alligevel – Ingen opgave er for stor.