logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

Fell Free To contact Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus

1-677-124-44227

info@your business.com

184 Main Collins Street West Victoria 8007

+45 52581806

Danmark

Top

Hvepse/Gedehamse

Om hvepse/gedehamse
I Danmark har vi ca. 10 arter. Almindelig gedehams kendes på, at bagkroppen har gule og sorte striber med fire gule pletter og en ankerformet sort plet i panden mellem øjnene.

En anden gedehamse art kaldet stor gedehams, kan blive 4 cm lang og kendes alene på størrelsen og på, at den nærmest lyder som en lille helikopter, når den flyver forbi.

Gedehamse lever overalt i landet.

Biologi
Gedehamse er blandt de første aktive forårsinsekter, idet de overvintrende dronninger hurtigt skal finde et sted til et nyt bo, så snart der kommer lidt varme i luften.

Boet anlægges i underjordiske hulrum, under lofter eller i udhuse og undertiden hængende frit. Det kan blive 30-60 cm bredt og indeholde op mod 6.000 individer. Boet bygges af halvrådne træspåner blandet med spyt, som bliver til en papiragtig masse, de bygger deres varmeisolerede etårige bo med. Boet bliver større henover sommeren efterhånden som kolonien udvides.

I sensommeren, når boet går i opløsning, slår gedehamsene sig på søde sager som syltetøj, frugt, øl m.v. Især i denne tid risikerer mennesker at blive stukket af nærgående hvepse. Gedehamsenes brod har kun små modhager. Derfor trækkes den ud igen og bruges mange gange.

Gedehamsedronningen, der er parret året før, anlægger et nyt hvepsebo ved at lave et lille, kugleformet bo, hvor larverne fodres med kød, og bliver til arbejderhvepse. I løbet af forår og sommer producerer hunnen kun arbejdere, men sidst på sommeren udvikles dronninger og droner (hanner). Arbejderhvepsene, har derefter ikke mere at lave i boet med yngelpleje, og kolonien går hurtigt i opløsning. Det er kun de befrugtede dronninger, der overvintrer. Overvintringen sker fx i gamle humlebiboer, mellem blade og i brændestakke.

Gedehamse forsvarer deres koloni og går til angreb på indtrængende fugle og andre dyr, der nærmer sig boet. Deres stik er meget ubehageligt, og arten kan sammen med honningbien betegnes som et af Danmarks farligste dyr. Stor gedehams skal man holde sig på lang afstand af, da dens stik nemt fører til hospitalsindlæggelse.

Bekæmpelse af hvepse /gedehamse
En bekæmpelse foregår ved, at man finder boet. Dette kan dog vise sig, at være vanskeligt, men ikke umuligt. Det er bedst at foretage behandlingen om aftenen således hele kolonien befinder sig i boet, og der er nogenlunde ro i lejren. Gedehamsene er ikke så aggressive i mørke.

Et tilgængeligt bo bekæmpes ved, at man sprøjter det med insektmiddel indeholdende pyrethrin. Det uskadeliggøre meget hurtigt gedehamsene, og efter 10-15 minutter kan boet fjernes.

Befinder boet sig skjult f.eks. under tagudhæng, i muren eller i jorden, vil det mest effektive være at pudre på det sted, hvor gedehamsene flyver ind og ud. Gedehamsene vil så transportere det giftige pudder med ind i boet.