logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

Fell Free To contact Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus

1-677-124-44227

info@your business.com

184 Main Collins Street West Victoria 8007

+45 52581806

Danmark

Top

Murbier

Om murbier og bekæmpelse af murbier

Om murbien
Murbien (Colletes daviesanus) betegnes som enlige bier. Det vil sige, at bierne ikke danner samfund som man kender det fra honningbien, men ofte optræder i kolonier inden for det samme område. Murbihun en bygger selv sin rede og samler ligeledes selv føde til sine larver. Murbiens naturlige levested er kalk- og lerskrænter, men den kan også bygge rede i fugerne mellem mursten, hvis mørtlen er for dårlig. Murbier kan som andre bier stikke, men de er meget lidt aggressive.

Murbierne graver vandrette gange i kalk, ler eller løs mørtel. Gangene er 10-20 cm lange og blyantstykke.

Murbierne laver aldrig større huller eller går ind i hulmuren. For enden af gangen anlægges en celle, der fores med et silkepapiragtigt stof, som bien udskiller fra spytkirtlerne. Cellen er ca. 1 cm lang og fyldes med en blanding af blomsterstøv og honning. Når det er gjort, lægger bien et æg og lukker cellen med et låg.

Den næste celle laves i forlængelse af den første, og der vil normalt være 2-8 celler i hver gang.

Fra ægget klækker larven, der lever af oplagret honning og blomsterstøv. Larverne overvintrer i cellen og forpupper sig det følgende forår. I puppen sker forvandlingen til den voksne bi, der som regel kommer frem først i juli måned. Et typisk angreb af murbier fremtræder som en serie af helt runde huller i mørtlen – oftest er der flest huller i de vandrette fuger. I sommermånederne vil man kunne se de små murbier sværme omkring hullerne i muren, og ved aktive angreb kan man også finde murbiernes hvide larver eller pupper i gangene.

I de fleste tilfælde er den reelle skade ikke alvorlig. Tilstedeværelsen af murbier kan i nogle tilfælde skabe problemer, f.eks. hvis huset skal sælges eller forsikres.

Foretages der ikke forebyggende vedligeholdelse eller bekæmpelse, kan angreb af murbier i værste fald betyde, at bygningsdele, f.eks. skorstene, styrter sammen. Indtrængende vand gennem nedbrudte fuger kan bevirke frostsprængning af murværk eller indvendige fugtskader.

Bekæmpelse af murbier
Jyllands Skadedyrsservice bekæmper murbier ved at pudre eller sprøjte murværket med et insektmiddel.

Ved særlig slemme tilfælde kan det være nødvendigt at udkradse gammel mørtel, og fuge på ny. Dette gøres med bedst resultat i perioden tidlig forår eller sent efterår. Ring til Jyllands Skadedyrsservice for råd og vejledning.