logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

Fell Free To contact Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus

1-677-124-44227

info@your business.com

184 Main Collins Street West Victoria 8007

+45 52581806

Danmark

Top

Borebiller

Om borebiller og bekæmpelse af borebiller

 

Om Borebiller
Borebillen kaldes også for træorm. En voksen borebille er 3-5 mm lang, brun med punktstriber på dækvingerne. I mange ældre huse er der spor efter borebiller. Borebillen lever også udendørs i døde træer, og andet træværk.

Efter 3-4 uger klækkes æggene, hvorefter de små larver gnaver sig ind i træet. Når larverne passerer et flyvehul, drysser boremelet ud af træet, og ned på gulvet.

I sommermånederne fra juni til august ser man borebillerne. De gnaver sig ud af de såkaldte flyvehuller, efter at de har ligget et par uger i en puppehule lige under overfladen.

Så snart billerne kommer til syne, lægger hunnen ca. 20-60 æg i revner eller sprækker i træet, hvor luftfugtigheden er relativ høj.

Den hvide larve lever kun inde i træet, og bliver 5-6 mm lang. Larven kan ikke vandre fra møbel til møbel.

Den normale udvikling for en larve er 2-3 år, men i særlige tilfælde kan det tage op til 8 år. Larven udvikles bedst ved temperatur omkring 22-23 grader. Den tåler ikke temperaturer over 28 grader, men klarer sig ganske fint ved lavere temperatur. Dette har dog indflydelse på hvor hurtigt udviklingen går.

Borebillen trives normalt ikke i stueklima, da luftfugtigheden typisk er for lav, og dermed også træets vandindhold, som er afgørende for larvernes trivsel. Dette forklarer hvorfor det ofte er kælderrum, kirker, udhuse, lofter og træ ved kolde og fugtige væge der bliver angrebet af borebillerne.

Et borebilleangreb kan i yderste konsekvens have fatale konsekvenser hvis tagkonstruktionen og andre bærende dele svækkes. En bekæmpelse er derfor at foretrække. Efter endt bekæmpelse skal man være opmærksom på, at det kan blive ved at drysse ud af træet i årevis, efter at borebillerne er døde.

Bekæmpelse af borebiller
For at opnå en effektiv bekæmpelse, rengøres træet grundigt. Derefter påføres bekæmpelsesmidlet af flere omgange via pensel eller sprøjte indtil træværket er mættet.

Jyllands Skadedyrsservice har stor erfaring inden for bekæmpelse af borebiller og kan garantere markedets bedste priser.

Kontakt os allerede i dag for et tilbud