logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

Fell Free To contact Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus

1-677-124-44227

info@your business.com

184 Main Collins Street West Victoria 8007

+45 52581806

Danmark

Top

Myrer

Om myreren og bekæmpelse af myrer

Om myrer

De sorte havemyrer er typisk de myrer man har problemer med. De lever i jorden, og er uhyre almindelig i haver, på veje og gårdspladser. Her i landet er det den myre, man oftest støder på i huse. Selvom den hedder den sorte havemyre, er den faktisk mere brun end egentlig sort. Den er mellem 3 og 9 mm lang. Et sort havemyresamfund kan have mange medlemmer, normalt 5-10.000 i et bo. Rederne bygges som regel i jorden. Meget ofte findes de under sten eller fliser, men de sorte havemyrer kan også bo i rådne træstubbe eller i fugtskadet træ i huse. De sorte havemyrer lever overvejende af søde væsker – i naturen især af bladluse-ekskrementer. De kan også i nogen udstrækning ernære sig som rovdyr af forskellige smådyr, som de overmander.

Arbejdermyrerne kan trave langt omkring, når de leder efter føde, og finder en af dem noget godt, kan den viderefortælle det til sine artsfæller. Det sker, dels ved at den skaber et duftspor hen til fødeemnet, dels ved at den klapper de andre myrer med antennerne, og endelig ved at den fodrer dem med det, den har fundet. Snart er en lang karavane af myrer på vej til stedet.

Etplanshuse støbt direkte på jorden kan være hjemsøgt af havemyrer. Myrerne slår sig gerne ned i
jorden under selve betongulvet, og herfra trænger de op i boligen gennem revner i betonpladen, f.eks. ved rørgennemføringer, fodpaneler, osv. Myrerne kan også slå sig ned i isoleringsmaterialet mellem betongulvet og selve trægulvet. Her kan de afstedkomme så fugtige forhold, at trægulvet beskadiges.

I nogle tilfælde vil det første tegn på myrernes tilstedeværelse i huset være små bunker af sand og grus, som pludselig dukker op ved panelerne. Disse bunker fungerer også som myreboets lossepladser. Her findes der rester af insekter, tomme puppehylstre og døde myrer mellem det udgravede materiale.

Bekæmpelse af myrer

Det mest effektive vil selvfølgelig altid være at finde og ødelægge selve myreboet, hvor dronning, æg, larver og pupper befinder sig; men det er sjældent muligt, når det drejer sig om sorte havemyrer, som bor under huset.

Man kan måske spore, at de kommer frem ved en dørsprække, men boet kan ligge langt herfra under gulvet eller i en hulmur. Sagen kompliceres yderligere af, at et større myrebo ofte er delt i flere områder, som myrerne flytter imellem. I disse tilfælde må man søge at komme genen til livs ved efterhånden at udrydde de voksne myrer.

Ved bekæmpelse med insektmidler skal man sikre sig, at det af etiketten fremgår, at midlet er godkendt til bekæmpelse af myrer, og at man bruger det i overensstemmelse med brugsanvisningen. De forskellige insektmidler som kan købes i forskellige butikker, er ofte dræbende med det samme.

Hos Jyllands Skadedyrsservice benytter vi et insektmiddel, som danner micro-kapsler. Når myrerene passerer midlet, bliver de forgiftet, men dør ikke med det samme. De bringer giften med ned i boet, og på den måde opnår vi rigtig gode resultater. Insektmidlet er både godkendt til indendørs og udendørs brug.

Ring til Jyllands Skadedyrsservice og få et uforpligtende tilbud på bekæmpelse af myrer.