Væggelus

Om Væggelus

Væggelusen er en blodsugende tæge og har derfor en sugesnabel. Væggelusen er en tæge der udelukkende lever af blod ingen vinger. Væggelusen har ingen vinger, og kan blive op til 1 cm lang. Farven er rødbrun.

Væggelusen sidder om dagen gemt i revner og sprækker, men om aftenen kommer de frem for at opsøge byttet, som de finder ved at gå efter varmen og kulilten som mennesker og dyr udånder. De foretrækker menneskeblod.

Hunnen lægger sine æg i revner, sprækker og andre skjulesteder, hvor de klæbes fast til underlaget. Ved de rigtige forhold kan den lægge 4-5 æg om dagen. Ved temperatur under 10 grader lægger den ikke æg.

Før en tæge er fuldvoksen, gennemgår den fem stadier. Væggelusen skal bruge blod ved hver eneste stadie, ligeledes skiftes der også hud. Denne cyklus kan tage fra 2 måneder og op til 1 år, og så er tægen kønsmoden.

Væggelusene spredes ganske overvejende med tøj, bagage og ikke mindst med bohave. De kan dog også i visse tilfælde selv vandre fra lejlighed til lejlighed langs rør mm.

Konstaterer man som lejer væggelus, har man pligt til straks at melde det til udlejeren, der ifølge lejeloven skal sørge for en bekæmpelse.

Har du mistanke om væggelus, bedes du straks rette henvendelse til Jyllands Skadedyrsservice.

Bekæmpelse af væggelus

Vi bekæmper med et langtidsvirkende middel hvor der dannes microkapsler. Der bekæmpes altid over 2 omgange med individuel interval.

I forbindelse med bekæmpelse af væggelus vil der under selve behandlingen være retningslinjer, som har til hensigt at effektivisere bekæmpelsen.