logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

Fell Free To contact Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus

1-677-124-44227

info@your business.com

184 Main Collins Street West Victoria 8007

+45 52581806

Danmark

Top

Muldvarper

Om muldvarpen og muldvarpebekæmpelse
Muldvarpen eksisterer stort set overalt i Danmark. Dog er enkelte øer undtaget. Selv om man sjældent ser en muldvarp på jordoverfladen, så viser dens muldvarpeskud tydeligt, hvor den lever. Muldvarpeskuddene opstår, når muldvarpen graver gange under jordoverfladen og skal af med den overskydende jord.
Muldvarpen har ikke udvendige ører og kun små øjne, skjult af pelsen, så den får ikke jord i ører og øjne. Synet er i øvrigt meget ringe, men det har den heller ikke brug for. Den har veludviklede lugte- og følesanser, som den bruger til at finde frem til byttet. Regnorme og insektlarver står øverst på menukortet, men muldvarpe spiser også tusindben, insekter, snegle og museunger.

Muldvarpen bygger ofte reder til at hvile, spise, sove eller yngle i enten i eksisterende gangsystemer eller i skudende, og færdes i det hele taget næsten udelukkende under jorden. Gennemsnitsalderen for muldvarpe er 2-3 år, og hvor max levealderen er 6 år. Muldvarpen er territoriale og lever en singletilværelse med hunner og hanner i hver sit område. De parrer sig i april/maj måned og hunnen føder 28 dage senere sit årlige kuld på ca. 4-6 unger. Ungerne fødes først på sommeren, og først i det tidlige efterår forlader de unge muldvarpe moderens gangsystem og vandrer rundt for at etablere sig i hver sit selvstændige gangsystem. (Også kaldet ungevandring)

Mange Mennesker oplever de små ”jordknolde” som en plage og til stor gene. Det være sig landmænd, haveejere, greenkeeper, boligforeninger, idrætsforeninger o.s.v. Udfordringen består i, at når først muldvarpen er der, vil den næsten altid komme igen, da eksisterende gangsystemer gerne overtages af andre muldvarper.

Muldvarpebekæmpelse
Hos Jyllands Skadedyrsservice tilbyder vi bekæmpelse af muldvarpe/mosegrise. Vi bekæmper oftest med muldvarpesakse, da dette er den mest humane måde.

En muldvarpesaks er en speciel fælde beregnet til muldvarpe (men som også kan bruges til mosegrise).
Ved fangst i en sådan fælde slås dyret ihjel. Brug af fælder kræver ingen særlig tilladelse. Da der sjældent er mere end 10-12 muldvarpe pr. ha, medmindre det drejer sig om hunner med unger, er muldvarpesakse velegnede til haver og andre mindre arealer.

En anden mulighed er bekæmpelse med giftgaspellets der ved hjælp af fugt fra jorden udvikler phosphorbrinte.

Det kræver dog en særlig uddannelse og tilladelse, som vi hos Jyllands Skadedyrsservice naturligvis er i besiddelse af. Disse pellets, lægges ned i gangene via et specielt udviklet udstyr. Gassen må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra beboelsesbygninger, og kan ikke anvendes om vintern.

Ring til Jyllands Skadedyrsservice, og få et uforpligtende tilbud på bekæmpelse af muldvarper.