logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

Fell Free To contact Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus

1-677-124-44227

info@your business.com

184 Main Collins Street West Victoria 8007

+45 52581806

Danmark

Top

Rotter

Om rotter og rottebekæmpelse
Rotter er en fælles betegnelse for forskellige arter af gnavere i slægten Rattus. Der findes omkring 56 forskellige rottearter. Disse pattedyr er større dyr end deres slægtninge musene, men vejer sjældent over 500 gram. Rotter anses ofte for at være skadedyr, som aktivt bliver udryddet af mennesker.

Oftest er det den brune rotte også kendt som vandrerotten, man udfordres af. Den brune rotte er en gnaver, der normalt har en kropslængde på ca. 28 og 45 cm med hale. Hunnerne vejer ca. mellem 200-400g. hanner mellem 300 og 700 g. De kan dog komme op og veje mere under rette omstændigheder.

Tænderne vokser gennem hele livet og de har i alt 12 kindtænder + 4 fortænder. De lange og kraftige fortænder som kendetegner gnavere, er gode til at få hul på f.eks. nødder som er en del af deres oprindelige føde. De er stort set altædende.

Rotten lever hovedsageligt i kloakrør, huse og lossepladser hvor der er rigeligt med føde. Hunnerne bliver kønsmodne efter 7-8 uger, hannerne lidt senere. Dog får de som regel først unger når de er 3-4 mdr.

Gennemsnitlig får de 8 unger pr. kuld, men kan få op til 20.

 

Hvorfor skal man udføre en rottebekæmpelse?
Der går store værdier tabt ved, at rotter æder eller tilsviner mængder af fødevarer og foder, men også den beskadigelse af bygninger, som deres gnaven forårsager, kan være kostbar, og kan, når det går ud over elinstallationer, endog forårsage ildebrande. Det alvorligste er dog, at de er farlige smittespredere. Med urin og ekskrementer kan de overføre en ofte dødelig sygdom, Weils syge, og der er nok ingen tvivl om, at rotter – og mus – er ansvarlige for en meget stor del af de mere eller mindre alvorlige madforgiftninger, som skyldes salmonellabakterier.

 

Rottebekæmpelse – Bekæmpelse af rotter
Har man konstateret rotter, har man som udgangspunkt pligt til at rette henvendelse til kommunen. Dog er det nu også lovligt, at henvende sig til private skadedyrsbekæmpere, såfremt man ikke kan komme i kontakt med kommunen.

Ifølge bekendtgørelsen må bekæmpelse af rotter med kemiske midler kun foretages af autoriserede personer eller deres ansatte. Men ejer eller bruger bør naturligvis – om nødvendigt – ved oprydning og rottesikring hjælpe med til at klare problemet.